تاريخ : ۱۳٩۱/۳/٢٩ | ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

 

" یاد "


گاه گاهی گه گداری یاد ما کن

یاد تو در خاطر ماست

محمد موسویتاريخ : ۱۳٩۱/۳/٢٠ | ٦:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

 

" شعله عشق "


تشنه جام جهان ابدیت هستم

سر خوش وقت وصال احدیت هستم

زخمی ام ، کبوترم دل خوش مهر مادرم

غرق دریای تو ام آب گذشته از سرم

بس که پر گشوده ام بال و پری نمانده است

شعله عشق مرا به سوختن کشانده است...

محمد موسویتاريخ : ۱۳٩۱/۳/۱٦ | ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

 

" کویـــر "

 

در کویـــر زندگی آهسته زانو می زنم

دل خوشم تا که بنوشم جرعه ای از زندگی

خشک خشـــکم در گلویـــم آه و آه

سرد سردم ، در کویـــرم ای خـــدا

محمد موسویتاريخ : ۱۳٩۱/۳/۸ | ٦:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

 

" آبی ترین دریای خاکی"

 

دلم آبی ترین دریای خاکی است

دلت را قایق ما کن

مدارا کردنش با من

اگرچه ما حقیریم از برایت

خودت را لایق ما کن...

محمد موسویتاريخ : ۱۳٩۱/۳/٦ | ۱:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

 

" جنگل آروم "

 

وسط یک جنگل سبز

منتظر تنها نشستم

زیر بارونای  نم نم

همیشه به یادت هستم

 

خسته ام از باد و طوفان

رو تنم جای یه زخمه

کلبه تنهایی من

انگاری شده یه دخمه

 

محمد موسوی  • بهاران دانلود | کوفه