تاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢٧ | ۱:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

" سوتگان "

 

به گوشه ای نشسته ام، کنار یک درخت پیر

کمی حزین و خسته ام

بیا مرا نظاره کن، که چون پرنده ای اسیر

دل به دل تو بسته ام

تو خواهش دل منی ، در این زمانه سیاه ، دریغ از آن نگاه گرم

تو همچو یک کبوتری ، برای آسمان سرد

که بال و پر همی دهی، به سوتگان بی پرت

محمدتاريخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥ | ۳:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

یه بلیط هواپیما گرفتم

دارم حاضر می شم

میخوام بازگردم به این کلبه...تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٩ | ٤:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

مهتاب شبهای تنهایی تا اطلاع ثانوی دیگر نمی تابد...

تعطیل...تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٥ | ۱:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

 

" فکر پریشان احوال "


به تو که می اندیشد این فکر پریشان احوال

بسی آرامش حصار قلب مرا فرا می گیرد

گویی این دلم زندانی است

زندانی در فکر تو بودن

در حصار غیبتت ، و در تصور چشمانت خوابم می برد شب و روز

سید محمد موسویتاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٠ | ۳:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

 

" برای تو می نویسم "

 

برای تو می نویسم

چند خطی خط خطی

چند سطری از دلم

چند حرف گفتنی

می نویسم از چشمهای مهربانت

از نگاه پر ز احساس

لطف تا به آسمانت

تو عطا شدی به جانم

از خدای مهربانم

تو بهاری ، سبز سبزی ، تو برای آمدن در دلم غوغا کردی

به تو که می اندیشم ، دانه دانه خاطره هایت قفس قلب مرا می کوبند

و صدای نفست در گوشم...

به مناجات خدا نشسته ام

که کنم شکر خدا را ز آمدنت

چه شکوهی دارد این مناجات خدا

سایه ات کنار من و خودت در جانم

ابر های آسمان قلب تو را می خواهم

ابر هایش پر باران تو است

آسمانش می برد برگ برگ زندگی را به تجلی خیال عشقت...

روزها می گذرند

سن و سالی که پر از خاطره هاست

و در این حادثه ها

چه کسی خواهد ماند؟

دل من که ، به هوای آسمانت به هوا می پرد


سید محمد موسویتاريخ : ۱۳٩۱/٤/٦ | ۱:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سید محمد موسوی

 

 

" عکس تو "


نگاهت را که می بینم

 به یاد روی پر مهرت

و عکس چون گلت خواهم فتاد و ...

و تو...

نمی دانی که این احساس  زیبا

چه حالی و چه شوقی است ...

محمد موسوی  • بهاران دانلود | کوفه