" پیر نشو "

 

داد نده ، داد تو بی اثر میشه

قصه هات یکی یکی هدر میشه

 

کار کن که کار تو ثمر داره

زندگی بدون کار خطر داره

 

پیر نشو یه عده بی تو می میرن

با تو هر چی که باشی جون می گیرن

 

هیچ کسی قدر تو رو نمی دونه

هیچ گلی توی گلدون نمی مونه

 

قلب آدما دیگه سنگی شده

یه پیامک یعنی انقدر گرونه

 

سید محمد موسوی