" شب "

 

یه شب از شبای عمرم

به سراغ تو میامو

نمی دونم تو کجایی

ولی داشته باش هوامو

سید محمد موسوی