" نوروز "


چند روزی دیگه نمونده

واسه آغاز دوباره

برای به هم رسیدن

شبای پر از ستاره

 

راستی امسال واسه نوروز

چند تا دل بدست میاری

توی باغچه های خونه

چند تا گل برام می کاری

 

اگه من یه وقت نبودم

تو به باغچمون نگاه کن

توی  این دور و زمونه

تو به روزگار سلام کن

سیدمحمد موسوی