" لحظه های زندگی "

 

عمر ما شده مثه باد

مثه برگای خزونه

یکی میره از پیش ما

یکی هم اینجا میمونه

لحظه های زندگیمون

همیشه میگذره میره

نکنه ای دل غافل

دلامون از هم بگیره

زندگی شده یه بازی

توی بازی تو نبازی

همیشه خود خودت باش

توی این قافیه سازی

محمد موسوی