" توکل کن "

 

توکل کن اگه حتی ، امیدت رفته بر باده

گلی تازه به باغی باش ، تو بی آلایش و ساده

میگن هر کی که تنها شه ، باید تنها بره هر جا...

باید تنهای تنها شه ، تا روز آخر دنیا

نه تنها تر نشو ای گل ، امیدت رو نده از دست

باید باشی توی گلدون ، باید دور شی از این بن بست

 

محمد موسوی