سلام بر فرزند شمس الشموس

 

ای نام تو احتیاج قلبم

بی نام تو من کجا بگردم

 

ای عشق تو در پس وجودم

ذکر تو بود به تار و پودم

ولادت فرزند دلربای امام رضا(ع)، حضرت امام جواد(ع) مبارک.