" اگه میشه "

 

اگه میشه یه نفس حوصله کن

تا بمونیم و بمیریم واسه هم

تا همه بدونن که مال همیم

تا بشیم لیلی و مجنون واسه هم

***

حالا که می خوای بری ، برو ولی

تو بدون که می میرم بعد نگات

می میرم تا بدونی که من بودم

تک درخت جنگل ناز چشات

 

محمد موسوی