" دوستت دارم  "

 

دوستت دارم...قد یه حبه ی  قند

دوستت دارم... واسه یه لحظه لبخند

دوستت دارم... اندازه ای نداره

دوستت دارم... بازم میگم دوباره

دوستت دارم... تا آخرین ساعتم

تا هر کجا که تو بخوای پایتم...

محمد موسوی