به کوه که می نگرم

یاد قدرتت در درونم می جوشد

و قدرتی تازه در وجودم پدید می آید

به راستی...

یاد تو آرامش بخش است.