یه آرزو مونده تو سینه

که این چشام تو رو ببینه

یه روز ، یه جا ، یه وقت ، یه ساعت

یکی بیاد پیشم بشینه