" برو خوش باش "

 

دیگه بی خیال توخیالی نیست

برو تا خیالت آزارم نده

برو هر جا که دلت می خواد برو

اصلا انگار که کسی نیومده

دیگه بی چشای تو سر می کنم

دنیا رو این ورو اونور می کنم

دیگه با روزای بی تو بودنم

دنیا رو اینجوری باور می کنم