یه بلیط هواپیما گرفتم

دارم حاضر می شم

میخوام بازگردم به این کلبه...