" تو را من دل در راهم "

سکوتت می کند آبم

که وقتی خواهشی دارم ز دامانت

مرا پس می زنی یارم...

که ای سرگشته حیران

تو را با من چه افکار است؟

و اما خواهشم این است

تمنای دلم این است

که ای آهوی شیرینم

تو را من دل در راهم

وزین که آمدی نزدم

خدا را شکر می دارم

سید محمد موسوی