برای زلزله زدگان آذربایجان شرقی و ... دعا کنیم ­­­­