به چشم من تو هستی یاس زیبای بهارانم

که با تو در تمام عمر ، نازنینم زنده می مانم

دلم میخواهد از تو ، تا به اوج آسمانها

پلی سازم به پیشت آیم و دل را ببارانم

سید محمد موسوی

31/3/1390