سلام به همه دوستان با محبتم؛ می دونید چند وقته شعر ننوشته بودم

امروز زدم تو کوچه قدیمم و چند بیتی نوشتم.

امیدوارم لذت ببرید...


در کنار تو

در کنار تو پر از آرامشم

من پر از حال و هوایی تازه ام

ای به چشمم ابر باران خدا

در کنارت من چه پر آوازه ام

 

در کنارت تا خدا پر می کشم

تا به اقیانوس های آسمان

آسمانی می شوم همچون هوا

بال در می آورم تا کهکشان