"کهنه اتاق"
ترانه سرا: سید محمد موسویکنار پنجره تنهای تنها
نشستم گوشه کهنه اتاقم


بیا بگو تو ای محبوب خوبم
بگو که میشه باز بیای سراغم


به دل میگم که اینجا سرد سرده
بدون تو دل من پر ز درده


بدون تو تباهه روزگارم
بیا ببین کسی جز تو ندارم


بدون تو برام دنیا سرابه
ساعت این اتاق همیشه خوابه


کنار پنجره تنها می شینم
بازم عکس تو رو تو ماه می بینم