" سلام "

ترانه های : سید محمد موسوی


سلامت می کنم از روی احساس

سلامی همچو بوی شاخه یاس

سلامت می کنم ای یار جانی

که شاید تا ابد با من بمانی

سلامت می کنم ای بهترینم

به یادت عاشقانه می نشینم

سلامت می دهد جانی دوباره

فدایت جان من با یک اشاره

در این چند روزه از این زندگانی

تو را می خواهمت چون مهربانی

سلام تو امید تازه ام داد

ز دست دیده و دل هر دو فریاد