و ناگهان وبلاگم 2 ساله شد...

درست 2 سال پیش بود که با پرشین بلاگ آشنا شدم.

جامعه ای که به دنیای من رنگ دیگری داد...

الان خیلی خوشحالم...