" بوی بهار "

ترانه های سید محمد موسوی


ببار بارون، ببار امشب دوباره

برای ماه و لبخند و ستاره

ببار و لحظه لحظه عاشقی کن

برای لحظه ها پروانگی کن

ببار بوی بهارو  باز  بیارو

ببارو تازه کن این روزگارو

ببار ای ابر بارونی برامون

برای قصه های هر دو تامون...