" صدای تو "

ترانه های محمد موسوی


صدای تو صدای موج دریاست

صدای تو برای من یه دنیاست

صدای تو صدای سرنوشته

صدای تو برام خود بهشته