" برای تو لب دریا... "


کنار ساحل دریا ...

هنوز هم یادت هست ؟؟؟

 همانجا بود که روزی آسمان ها یکی شد...

عطرش هست ... پیش من ... پیش تو... کنار ساحل آنجا

به یاد بچه گی هایمان ... می گویم یادش بخیر و یادش خوش..

هر موج به ساحل بوسه می زد و هر نگاه من به نگاه...

در این لحظه ، در این ساعت با زبانی ساده می گویم : به یاد نگاهت ، صدایت ...

و قطره قطره از خاطره هایت ، می میرم...

امضاء:  بی قرار تو ، من...

دل نوشته های : سید محمد موسوی