" عطرت هنوزم مونده پیشم "

تراه های های سید محمد موسوی


ببین دستای من داره می لرزه

ببین عطرت هنوزم مونده پیشم

هنوز وقتی شبا می خوام بخوابم

به یاد چشم تو خاموش می شم

ببین یادت منو دیوونه کرده

ببین حالم بده ، آروم ندارم

ببین آروم نمی شه این دل من

ببین با خاطراتت بی قرارم

ببین مثل یه ابر نو بهارم

ببین کم کم ولی همش می بارم

بببین از دوری تو کم میارم

و هیچ چیزی دیگه لازم ندارم

خلاصه من بگم ای خوب خوبم

کجایی یار جانی، یار یارم