"تو که رفتی "

ترانه های سیّد محمّد موسوی

تو که رفتی ، دیگه نایی نمونده

به جز خدا دیگه پایی نمونده

تو که رفتی ، دیگه یاری ندارم

دیگه یاری و غم خواری ندارم

تو که رفتی ، همه شدن غریبه

دیگه دنیا برای من عجیبه

تو که رفتی ، صداتو کم میارم

دیگه ثانیه ها رو بی قرارم

تو که رفتی ، همش یاد چشاتم

دیگه نیستی بگی که من باهاتم...

----------------------------------

دیروز نوشت : محمد موسوی...