" پنجره فولاد "

 برای امام رضا (ع)

سید محمد موسوی

کنار پنجره فولادت آقا

میامو بی بهونه سر می ذارم

نگام کن آسمونی کن نگامو

تو ایران غیر تو هیچکی ندارم

تو هستی ضامن آهوی قلبم

تو هستی پادشاه سرزمینم

تو هستی ضامن ما یا رضا جان

میام یه گوشه از صحنت می شینم

به پا بوست میام ، حالم خرابه

کنار تو پریدن هم یه خوابه

کبوتر می شمو پر می زنم من

کبوتر هم شدن مثل سرابه...