آخر به آرزوم رسیدم...

دوستان عزیزم ؛

سفری خوب در پیش دارم...

برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم...

ما رفتیم کربلا...

امضاء: سید محمد موسوی