جای همه دوستان عزیزم خالی بود...

هفته پیش کربلای معلی