" رمضان "

 

برخیز وضو کن رمضان می آید

از گلستان کرم لطف و عطا می آید

 

در شگفتم ز کرامات و خطاپوشى او

من خطا کردم و الطاف خدا می آید

 

سید محمد موسوی

شنبه 14 تیر ماه 1393 شمسی

8 رمضان 1435