***ساحلم باش***

 

آرامش را مگیر از من ای غروب غمگین امروز

 

به طلوع نگاه تو محتاجم

 

سایه بانی باش برای تنهایی هایم

 

که در این شهر تک و تنهایم

 

بی تو اما چه کنم با غم در فردایم

 

ساحلم باش که ز موجت نفسی تازه کنم

 

در پناهت به گل باغ نگاهت برسم...

محمد موسوی

20/4/1390