بی تاب دیدار روی تو هستم ، چه کنم

عمری است که گرفتار تو هستم، چه کنم

 

نیمه شعبان بر همه عاشقان مبارک

محمد موسوی

26/4/1390