دلم میخواد تا آسمون قلبت پر بکشم

بیام به شهر عشقت سر بکشم

***

دلم میخواد از اون چشای نازت

یه نقاشی، خوشگل و زیبا بکشم

***

دلم میخواد دوباره اینجا بمونی

واسم ترانه های عشقو  بخونی

***

دلم میخواد یه روز فقط با من باشی

مگر بمیرم که تو تنها بمونی

 

 محمد موسوی

26/4/1390