***نت بی فریب***

 

من تو را بی هوس میخواهم

همچون درختی سر سبز

مثل آسمانی دل یاز

من تو را چون کوه میخواهم

آرام و قدرتمند

من تو را یک رنگ میخواهم

مانند نت  بی فریب...

 

محمد موسوی

28/4/1390