***همیشگی ترین آرزوی من***

کنار تو زبانم از سخن گفتن معذور است

به زیباییت ایمان آورده ام

که خالق تو زیباست

مرا با ستاره های چشمانت به یاد آور

که من همان آشنای دیروزم

ای همیشگی ترین آرزوی من...

محمد موسوی

2/5/1390