***به ظهورت محتاجیم***

تو ای نسیم سحرگاهی...

به داد برگ های ترک خورده ی درخت این دل بشتاب

که از فراق یوسف آرزوهایش سخت خشکیده است...

 

تو ای هوای تازه

به آسمان غم انگیز این دیار بیا

که اندر این شهر سیاه

هوایی نو لازم است

 

و تو ای آفتاب درخشان زمین...

ای فرزند ملک و دین

ای حجت کامل علم و یقین

به ظهورت محتاجیم...

 

            السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه

                      سید محمد موسوی

                             3/5/1390