***بارون***

اگه تو همیشه باورم کنی

دیگه کاری با دنیا ندارم

اگه تو بازم خاکسترم کنی

روی شونه هام میرم غم میزارم

 

اگه تو کنار گلدونم باشی

گلای خوشبوی من غم ندارن

اگه بارون بشی و خیسم کنی

ابرای منم واست دل میبارن

محمد موسوی