روستای من سوزن

 

 

قلعه کاج( این قلعه در ابتدای روستای سوزن قرار دارد)

 

 تابلوی ورودی روستای سوزن


کوه شاهنجرین

 

 این هم کانون فرهنگی و هنری امام خمینی(ره) روستای سوزن

 

 کوچه باغ روستای سوزن


درخت گردو


چشمه


سید محمود موسوی و محمد جعفری


محمد محمدی و من

 

 

و این بود روستای من...

 عکس ها : توسط سید محمد موسوی