« وَقَالَ  رَبُّکُمُ  اُدعُونِی  أَسْتَجِب ْ لَکُـــمْ  إِنَّ  الَّذِینَ  یَسْتَکْـــبِرُونَ  عَنْ  عِبَادَتِی  سَیَد خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ»

" و خدای شما فرمود که مرا (با خلوص دل) بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم و آنان که از دعا و عبادت  من اعراض و سرکشی کنند زود با ذلت و خواری در دوزخ شوند. "

سوره مؤمن(غافر)-آیه 60

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"  دست کریمانه"

این پرنده کوچکت با دست کریمانه تو می پرد از کوچه های گمراهی و با نگاهت پر می گشاید به محله های آبادی.

پروردگارا ؛  گویی برای هر برگ از دفتر زندگی مان جمله ای کنار گذاشته ای.

پروردگارا ؛ ماهی خسته ز دریا هستم

به تمنای به دریای تو افتادن خود بنشستم.

و سرانجام بدون عشقت

ویران شود خانه تنهایی این وابسته

که به تو دل بسته..

 

***

دست تو نا پیداست

دست من کوتاه است

با همین کوتاهی

رو به سویت ای دوست

حاجتم بسیار است

بخششت بی پایان

تا به اقیانوس ها

شایدم آنسوتر...

سید محمد موسوی