"نازنین"

کوچه به کوچه اومدم

دنبال رد پای تو

از ته دل صدا زدم

که این دلم هدیه به تو

 

تو بارون خیابونا

دلم واست  تنگه ببین

واست همیشه میخونم

تو قلبمی ای نازنین

سید محمد موسوی