"از تموم جمعه های زندگی "

 

از تموم جمعه های زندگی

یه روزی قرار وعده شماست

متنظر نشستیم اون جمعه بیاد

لحظه آخر غصه های ماست

 

با تموم روسیاهیمون ببین

عمریه منتظرت نشسته ایم

آخرش یه روزی قصه سر می یاد

ما از این زمونه خیلی خسته ایم

 

می دونی کلبه تنهایی ما

با وجودت سر و سامون می گیره

دیده ما تشنه روی شماست

به سراغ چشم دیگه نمی ره

 

تقدیم به وجود نازنین مهدی فاطمه(عج)

سید محمد موسوی