دنیای کارنکردن

دنیای کارنکردن

 

تازگیا از دختر یکی از دوستام پرسیدم که وقتی بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟ نگاهم کرد و گفت که میخواد رئیس جمهور بشه.

 

دوباره پرسیدم که اگه رئیس جمهور بشی اولین کاری که دوست داری انجام بدی چیه؟

 

جواب داد: به مردم گرسنه و بی خانمان کمک میکنه.

 

بهش گفتم: نمیتونی منتظر بمونی که وقتی رئیس جمهور شدی این کار رو انجام بدی، میتونی از فردا بیای خونه ی من و چمن ها رو بزنی، درخت ها رو وجین کنی و پارکینگ رو جارو کنی. اونوقت من به تو50 دلار میدم و تو رو میبرم جاهایی که بچه های فقیر هستن و تو میتونی این پول رو بدی بهشون تا برای غذا و خونه ی جدید خرج کنن.

 

مستقیم توی چشمام نگاه کرد وگفت: چرا همون بچه های فقیر رو نمیبری خونه ت تا این کارها رو انجام بدن و همون پول رو به خودشون بدی؟

 

نگاهی بهش کردم و گفتم به دنیای سیاست خوش اومدی!!!

/ 2 نظر / 11 بازدید
دژ

سلام خیلی خیلی جالب بود آپم[گل]

نفس

سلام [قهقهه] یاده خواهر زاده ام افتادم بچه های امروزی با دیروزی زمین تاآسمون فرق دارند!!!!!!!!