به تو محتاج محتاجم...

 

به تو محتاج محتاجم...

دلم را لحظه ای نشکن ، به تو محتاج محتاجم

امیدم را نگیر از من ، به تو محتاج محتاجم

نگاه آشنای تو ، تمنای وجود من...

***

بیا تا سر به روی قلب پاک و مهربانت من گذارم

به آرامی نشینم  در کنارت ، لحظه ای من هم ببارم

به تو محتاج محتاجم...

محمد موسوی

22/4/1390

/ 0 نظر / 7 بازدید