با تو می شد

 

"با تو می شد "

با تو چه قصه هایی می شد که نوشت

از تموم لحظه های سرنوشت

با تو می شد که نوشت از نو برای سرنوشت

به دقیقه های در کنار تو

به گذشته های خوبم می اندیشم

به تو و خاطره هایت

به صدایت ، به  نگاهت ، به تمام قصه هایت

به طلوع آن غروبت ، به دقیقه های خوبت

به تو می اندیشم...

به تو ..

سید محمد موسوی

/ 0 نظر / 7 بازدید