"بشنو صدای کبوترخود را "

"بشنو صدای کبوترخود را "

تو را در بین ستاره های آسمان جستجو می کردم
که ناگه با هجومی سنگین
پا به روی قلبم گذاشتی
و کلبه آرزوهایم را ویران ساختی
من با تمام وجودم منتظرت بودم
ولی افسوس که با طوفان احساست
فصل خزان درخت عاطفه ام را نشانم دادی
کمی با من باش
با من شکسته پر
با من شکسته بال
از آن صدای خواهش کبوتری خسته
بشنو صدای کبوترخود را...
من آن بید مجنونم
همان عاشق...
سید محمد موسوی

/ 0 نظر / 10 بازدید