تب و تاب تنهایی

***تب و تاب تنهایی***

 

تنهای تنها شدنم از تماشای دوریت پدید آمده است

دل در تب و تاب تنهاییست

گر چه ناگه بیتاب و سرد است

لیک...

در هیاهوی تنهایی با دست تنهایی ، تنهاست...

محمد

/ 1 نظر / 13 بازدید
لکاته

روحشان شاد