به چه می اندیشی

 

"به چه می اندیشی "

به چه می اندیشی؟

به جهانی که پر از درد دل است..

کار آخر جهان خاک و گل است...

به چه می نازی تو؟

به تمام اعتباری که به صندوقچه انداخته ای..

که تمام  دارایی ها ،

و همه ...

تشنه یک حرف دل است.

سید محمد موسوی

/ 2 نظر / 8 بازدید
حنا

[گل]