مونس خستگی...

 

مونس خستگی...

 

فاش می گویم برایت

 

که در اوج آرزوهای من هستی

 

برای تو که تنها

 

در میان کلبه ی غمگین و کوچک من نشستی

 

برایت از تمام سادگی های درونم

 

از نهایت عشق در وجودم

 

از بلندای سرو غصه هایم

 

و از همه خاطره هایم می گویم...

 

برای تو ای آسمان بلند

 

برای تو ای کوه آسودگی

 

برای تو که بهترین منی

 

برای تو ای مونس خستگی...

 

محمد

/ 0 نظر / 8 بازدید