«گاهی گمان میکنی میشود»

«گاهی گمان میکنی میشود»

 

گاهی گمان میکنی میشود با قطره ای امید زندگی کرد، یا نفس کشید.

گاهی دعاهایی میتواند به  اجابت برساند آنچه در سیر ما میگذرد...

گاهی حرفی را نگفته میشود خواند از چشمی که خیره مانده به صورتمان و با چشمانی بسته میتوان دید آنکه را که خیلی وقت میباشد میبینیم و نمیبینیم...

پس...

،

خدایا...

خدایا...

 

چرا این همه شکستن، گریختن ،

و این همه ندیدن...

 

 

محمد موسوی-23 اردیبهشت 1390

_________________________________________

این مطلب فقط با درج نام نویسنده مجاز به انتشار میباشد

در غیر این صورت برابر قانون عمل میشود.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید