" تا نفس هست و وقت هست"

×××تا نفس هست و وقت هست×××

 

تا نفس هست و وقت هست و هستیم ،

 

یک دم نفسی باشیم برای خویش

 

فردا که نباشیم به بالین

 

دلتنگ شویم

 

***

 

آرامش هم باشیم و نفس دهیم

 

ما تشنه دیدار هستم

 

آسمان باشیم و ببخشیم

 

عمر را به باران محبت معطر کینم ...

 

سید محمد موسوی

/ 1 نظر / 11 بازدید